Encyklopedie, słowniki

Biblia to najważniejsza księga dla chrześcijan. Ważne jest, aby praktykować jej codzienne czytanie, ale także, aby właściwie odczytywać zawarty w niej sens. W ten sposób zbliżymy się do Boga i rozwiniemy swoją wiarę. Pomóc w tym mogą encyklopedie i słowniki, które wyjaśniają znaczenie biblijnych opowieści i wskazują najważniejsze prawdy z nich wypływające.