Reklamacje i zwroty

Zwroty

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie www.ksiegarniastanislaw.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni wraz z dowodem zakupu na adres Grupa Fr3 Sp. z o.o. Księgarnia Stanisława, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków.

4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym i wysłany na adres Sprzedającego.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar „z góry”, Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym po wcześniejszym ustaleniu z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@ksiegarniastanislaw.pl.

8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta, jeśli po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże on Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

 

Reklamacje

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.ksiegarniastanislaw.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar wraz (jeśli to możliwe) z dowodem zakupu, oraz krótkim opisem czego dotyczy reklamacja.

3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego: Grupa Fr3 Sp. z o.o. Księgarnia Stanisława, ul. Totus Tuus 32, 30-610 Kraków

4. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.

5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania – za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: sklep@ksiegarnistanislaw.pl.

6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:

– naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,

– jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.

7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.

8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.