Dusze zmarłych

Przez cały rok, a szczególnie w listopadzie nie zapominaj o swoich bliskich zmarłych. Święta Wszystkich Świętych, Zaduszki skłaniają nas do refleksji i wspomnień. W ten szczególny czas zadbaj o modlitwę za swoich bliskich, którzy odeszli.